CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

Lời đầu tiên xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu quý khách gặp phải trường hợp này.Chính sách đền bù khiếu nại được áp dụng đối với khách order lẻ sử dụng dịch vụ tại ECOLO,trường hợp rủi ro do quá trình vận chuyển mất mát,thất lạc,vỡ hỏng …. Đều được xử lý theo quy chuẩn